2018. gada 9. klases matemātikas eksāmena atbildes


2018. gada 9. klases matemātikas eksāmena atbildes. Eksāmens izrēķināts <98%


Pareizā atbilde ir B: A neder, jo x=4 rada situāciju, kad saucējā ir nulle. C nederēs, jo viena no atbildēm sakrīt ar A, tātad neder. D nederēs, jo skaitītāja izteiksmi pielīdzinot nullei, eksistēs atbilde.


Pareizā atbilde ir B: Tākā puķu dobe ir kvadrātveida, tad vienas malas garums izsakāms kā
Līdz ar to 3*3,1 ir vistuvāk atbildei 9,5 !


Datu mediāna ir augošā secībā sakārtotu datu vidējais elements. Tādējādi 50% datu atrodas pirms mediānas vērtības un 50% atrodas aiz. Tāpēc loģiskais secinājums, ka pareizā atbilde ir B.

Pareizā atbilde ir atbilde D, jo jāsaskaita noietie km abās dienās kopā. a + (a +1,6) = 2a + 1,6. Pirmais a, jo tie ir pirmajā dienā noietie km, bet (a + 1,6) jo tie ir otrajā dienā noietie km.


A – nepatiess, jo pret lielāko leņķi atrodas garākā mala.

B – patiess, jo pret šaurāko leņķi atrodas īsākā mala.

C – patiess, jo BC ir īsākā mala un tāpēc īsāka par visām pārējām.

D – patiess, jo AB ir garākā mala un tāpēc garāka par visām pārējām.


  1. Pareizo atbilžu ir bezgalīgi daudz, viena no tām, piemēram: (0; -3)
  2. – 10. Šī ir aritmētiskā progresija ar diferenci (-4), līdz ar to, nākamais virknes loceklis ir -6 + (-4) = -10
  3.  a – b > 0, , jo ja no pozitīva skaitļa atņem negatīvu skaitli, mīnus un mīnus dod plus!
  4. Tangenss taisnleņķa trijstūrī ir sakarība starp pretkateti un piekateti . Dotajā zīmējumā

17.
18. Saglabājas attiecība starp malu garumiem un perimetriem. Tā kā perimetru attiecība ir 4, tad arī malu attiecība ir 4. Pareizā atbilde – 4.
19. Trijstūris BOD
20.
21. C = 3*3 =9, jo loks AkB ir 1/3 no visas riņķa līnijas. Tā kā tās garums ir 3, tad jāreizina 3*3=9
22. DE ir trijstūra viduslīnija, tātad tā ir puse no garākā pamata. 10/2=5. Atbilde : 5.
23. 4,4,4 – vienādmalu trijstūris.
24. 6x var iegūt saskaitot abas nevienādības kopā. Tādējādi y pazūd un iegūstam, ka
x+5x -3y +3y = 4+8 -> 6x = 12

Lapas: 1 2 3Vai šis atrisināja tavu problēmu?