Te var pievienot failu (Prezentācijas, kontroldarbus, atbilžu lapas)


2018. gada 9. klases matemātikas eksāmena atbildes


6.1 Funkcijas nulles ir tie x, kur grafiks krusto x asi. Tos var nolasīt no grafika:

6.2  

Ar zaļu krāsu ir dotais, ar sarkanu – jaunais

6.3 Augšanas intervāli abām funkcijām sakrīt: funkcijas aug, ja 

6.4


 

Šo uzdevumu var atrisināt, sastādot vienādojumu:
Ar x apzīmēsim apavu cenu.  (tik maksā apavi)
Tad jakas cenu var izteikt ar izteiksmi 0,9x (tik maksā jaka)
Bikšu cenu izsaka (tik maksā bikses)

Mums zināms, ka visas preces kopā maksā 150 EUR

Tātad atbilstošais vienādojums ir šādā izskatā:

No formulu lapas nepieciešamās formulas ir Konusa tilpums un Cilindra tilpums, jo šī tvertne sastāv no šiem diviem ķermeņiem.

Cilindra pamata diametrs (pēc dotā ) ir 1m, tātad rādiuss – 0,5m. Cilindra augstums: 1,5m
Konusa pamata rādiuss sakrīt ar cilindra pamata rādiusu = 0,5 m. Konusa augstums:  1,5m
Rēķināsim katra ķermeņa tilpumu, beigās tos saskaitīsim.


Redzams, ka Konusa un Cilindra tilpumi atšķiras par 3 reizēm, tāpēc uzreiz varam izrēķināt, ka konusa tilpums ir cilindra tilpums dalīts ar 3.


Tāpēc ķermeņa kopējais tilpums ir

Pārvērtīsim to litros:
1 kubikmetrā ir 1000 kubikdecimetru. Tātad 1,5 kubikmetros ir 1500 kubikdecimetru, tātad 1500 litru


Pareizā atbilde būs B.

Tāpēc, ka A variants atkrīt, jo kādā brīdī augstums paliek konstants, kas nav iespējams. Arī C gadījums atkrīt, jo kamēr ūdeni lej konusā, augstums paaugstinās straujāk, nekā tad, kad ūdeni lej cilindrā. C grafiks rāda, ka viss notiek vienmērīgi. Tā nav.

Jau iepriekš noskaidrojām, ka tvertnē ir 1500 litru. Ja tiks liets 1 litrs sekundē, tad kopējais patērētais laiks būs 1500 sekundes . Mums jāpārvērš 1500 sekundes minūtēs.

1500 / 60 = 25.

Atbilde. Tvertne tiks piepildīta 25 minūtēs

Lapas: 1 2 3Vai šis atrisināja tavu problēmu?