Te var pievienot failu (Prezentācijas, kontroldarbus, atbilžu lapas)


2018. gada 9. klases matemātikas eksāmena atbildes


 

  • atveram iekavas
  • Tā kā būs kvadrātvienādojums, tad labajā pusē jābūt 0.
  • Savelkam līdzīgos, redzams, ka tas ir nepilnais kvadrātvienādojums. Risina, iznesot kopīgo pirms iekavām.
  • Iekavu reizinājums ir nulle, ja kāds no reizinātājiem ir nulle. Pielīdzinām nullei abus reizinātājus.
  1. 3x = 0 no šejienes seko, ka pirmā sakne 
  2. x – 2 = 0 Pārnesot skaitļus labajā pusē seko, ka otrā sakne Atbilde. Vienādojuma saknes ir 0 un 2

 

Jāsāk ar to, ka jāaprēķina katra saskaitāmā vērtība:

Tālāk jāizpilda aritmētiskās darbības kā uzdevumā: 15 + 12 – 150 = -123


2.1 Izmantoto reizināšanas paņēmienu (detektīvromānu skaits) x (autobiogrāfisko romānu skaits) 3 x 4= 12

2.2 Varbūtība ir izsakāma kā šāda daļa:Tātad šajā gadījumā

2.3 Izmantoto reizināšanas paņēmienu (romānu skaits)x(romānu skaits -1) = 20 x 19 = 380(k.)


3.1 Tā kā ABC ir taisnleņķa trijstūris, aprēķinām leņķi ACB. Tas ir 30 grādu. (180-90-60) Tad izmantojot trigonometrisko sakarību sinuss leņķim ACB: Tagad zināms AC garums, varam atņemt AD garumu, un būsim ieguvuši DC:  

3.2 Trijstūra laukuma aprēķināšanai izmantosim formulu: Mūsu gadījumā a ir BC, b ir DC un y ir ACB leņķis. Ievietojam:

 

Lai atrisinātu nevienādību sistēmu, aprēķina katru nevienādību atsevišķi un skatās kopīgo daļu.:

1.nevienādība

13(1 – x) > 39 atver iekavas

13 – 13x > 39 x vienā pusē, skaitļi otrā

-13x > 39 – 13 izpilda darbību labajā pusē, apgriež nevienādību uz otru pusi

13x > -26 abas puses izdala ar 13

x > -2  iegūts atrisinājums x > -2

2.nevienādība

labajā pusē atstāj nulli, pārējo uz kreiso pusi

vienādo saucējus

izpilda atņemšanu

savelk līdzīgos

izdara secinājumus par daļas zīmi:

Tagad saucēju var atmest, zinot, ka tas ir pozitīvs. Seko, ka x – 1 < 0 – – > x < 1

Tagad skatās kopīgo atrisinājumu: x < 1 un x > -2 Atbilde:


 

5.1 

5.2 Trīs pēc kārtas secīgus naturālos skaitļus var uzrakstīt šādi:

Lapas: 1 2 3Vai šis atrisināja tavu problēmu?