Vjeta teorēma un diskriminants


Lai noskaidrotu, kas ir diskriminants un vjeta teorēma, ir jāzina, kas ir kvadrātvienādojums.

Par kvadrātvienādojumu sauc vienādojumu, kas uzrakstāms formā
kur a,b,c ir reāli skaitļi, pie tam

Šādu vienādojumu var atrisināt (atrast saknes) dažādos veidos.

1.veids.  Ar diskriminantu.

(Diskriminants) =

Pirmā sakne:  

Otrā sakne:    

Diskriminants ir funkcija no dotā kvadrātvienādojuma koeficientiem.
Formulās a, b un c ir koeficienti kvadrātvienādojumā.

Piemērs.

Aprēķina diskriminantu:

Ievietojam sakņu formulās:

Atbilde. Dotā vienādojuma saknes

PIEBILDE.

Diskriminants D liecina par sakņu skaitu: Ja D>0, tad kvadrātvienādojumam būs 2 saknes. Ja D=0, tad būs tikai viena sakne. Savukārt, ja D<0, tad kvadrātvienādojumam reālu sakņu nav!

Piemērs.


Vienādojumam būs viena sakne:
(Saķnu formulā neraksta kvadrātsakni no D, jo D=0 un sakne no D =0 )

Lapas: 1 2Vai šis atrisināja tavu problēmu?