2018. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes


2018. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes. Eksāmens izrēķināts <98%

1. C
2. D (Logaritms ir matemātiska darbība, ar kuru var aprēķināt kāpinātāju.)
3. D

4. C (Pārbauda katru skaitli, ievietojot dotajā nevienādībā)
5. B (Ja bāzes ir vienādas, tad kāpinātājus saskaita.)


 

6. D
7. B (Vienādojumam 2x=-2 sakņu nav, jo pakāpes 2^x vērtības ir tikai pozitīvas. Dotajā grafikā var redzēt, ka tās atrodas virs Ox ass.)
8. A (1) x<3
Logaritma bāze ir 0,3, tāpēc, pārejot no logaritmiskās pamat nevienādības uz algebrisku nevienādību, nevienādības zīme mainās uz pretējo.
Ja logaritma bāze pieder intervālam (0;1), funkcija ir dilstoša. Tas nozīmē, ka, palielinoties argumenta (x) vērtībām, samazinās funkcijas vērtības (logaritma vērtības) – jo lielāks skaitlis, no kura rēķina logaritmu, jo mazāks ir iznākums.
x>0, jo ņem vērā logaritma definīcijas apgabals – logaritmu var aprēķināt tikai pozitīviem skaitļiem. )
9. B (Trijstūra AB1C ir regulārs (vienādmalu) trijstūris, jo tā malas ir triju kuba skaldņu diagonāles. Kā zināms, kuba skaldnes ir seši vienādi kvadrāti, tātad arī šo kvadrātu diagonāles ir vienādas. )
10. D (Taisnstūra paralēlskaldņa, tātad arī kuba, tilpums ir triju dimensiju (garuma, platuma, augstuma) reizinājums. Kubam visas šķautnes ir vienāda garuma. Ja šķautni apzīmē ar a, tad kuba tilpumu aprēķina pēc formulas: V=a*a*a . Ja kuba šķautni palielina 2 reizes, tad tilpums palielinās 2*2*2 jeb 8 reizes.)

11. A
12. C
13. B (Jāaprēķina aritmētiskais vidējais: saskaita katra mēneša procentus un dala ar mēnešu skaitu.)
14. C

Lapas: 1 2 3Vai šis atrisināja tavu problēmu?