2018. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes


2. Daļa


 


 

Otrajam saskaitāmajam pielieto logaritma īpašību, ka logaritms no reizinājuma ir divu logaritmu summa

Tālāk izmanto substitūciju

Šādu vienādojumu risina vai nu ar Vjeta formulām, vai diskriminanta palīdzību.
Pēc Vjeta:

Saknes ir -3 un 2.

Atgriežas pie apzīmējuma

Atbilde. 4 un 1/8.


 

1.Iekavās abām daļām vienādo saucējus

2.Iekavās savelk līdzīgos locekļu

Rezultāts ir -2. Tas nozīmē, ka izteiksme ar jebkuru alfa vērtību būs vienāda ar -2. tātad nav atkarīga no alfa.


 

 

1) Cik variantos var izvelēties 3 punktus, kas atradīsies uz 1 taisnes?

8

2) Cik variantos var izvēlēties jebkurus 3 punktus no dotajiem 9?

3) Kāda varbūtība izvēlēties tādus trīs, kas atrodas uz vienas taisnes?

 

 


 

d) ar violetu ir prasītais grafiks. Zīmē spoguļattēlā attiecībā pret doto grafiku.


 

No otrā vienādojuma izsaka
𝑥 = 2 + 𝑦

Un pārraksta pirmo vienādojumu, x aizvietojot ar 2+y

Un atgriežamies pie fakta, ka x=2+y, tātad x=3.
Atbilde. X=3; y=1.


 


 

 

Lapas: 1 2 3Vai šis atrisināja tavu problēmu?