Virknes – teorija, piemēri


Definīcija. Funkcijas, kuru definīcijas apgabals ir skaitļu kopa vai daļa no tās, sauc par skaitļu virknēm.

Pasaulē eksistē bezgalīgi daudz dažādu skaitļu virkņu, piemēram, naturālo skaitļu virkne ( 1,2,3,4,5, …) , pāra skaitļu virkne (…,-6,-4,-2,0,2,4,6,…) un citas.

Vispārīgā veidā virkni pieraksta , kur  sauc par vispārīgo virknes locekli, bet n par virknes locekļa kārtas numuru.

Virknes iespējams uzdot dažādos veidos. Vispopulārākais virkņu uzdošanas veids ir ar formulu.

Bieži izplatīts arī rekurentais virknes uzdošanas veids:

Tiek uzdots pirmais virknes loceklis un formula, kā izmantojot iepriekšējo, iegūst nākamo.
Vai šis atrisināja tavu problēmu?