Oma likums


Oma likums nosaka sakarību starp spriegumu un strāvu elektriskās ķēdes posmā. Strāvas stiprums ir tieši proporcionāls spriegumam. Cik reizes izmaina spriegumu, tikpat reižu izmainās strāvas stiprums. Strāvas stiprums I ir atkarīgs arī no patērētāja elektriskās pretestības. Jo lielāka ir pretestība, jo mazāka strāva plūst vadītājā. Strāvas stiprums ir apgriezti proporcionāls elektriskajai pretestībai. Likums nosaukts par godu vācu fiziķim Georgam Simonam Omam (Ohm).

I: strāva (mērvienība ampērs, A);
U: spriegums (mērvienība volts, V);
R: pretestība (mērvienība oms, Ω).

Likumu pārformulējis Gustavs Roberts Kirhhofs

J: strāvas blīvums (mērvienība ampēri metrā A/m);
σ: elektrovadītspējas konststante (mērvienība sīmenss, S);
E: lauka intensitāte (mērvienība ņūtons kulonā, N/C, jeb volti metrā, V/m).[2]
Vai šis atrisināja tavu problēmu?