Ātrums – teorija


Lai raksturotu kāda ķermeņa spēju pārvietoties laikā, lieto jēdzienu ātrums.
Definīcija. Kustības ātrums ir ķermeņa veiktais ceļš vienā laika vienībā.

Formula: , kur v – ātrums, l – ceļš, t – laiks.

Viens un tas pats ķermenis var pārvietoties dažādos ātrumos, piemēram, cilvēks var gan iet, gan skriet. Ātrums katrā gadījumā atšķiras.

Ātruma pamatvienība ir m/s (metri sekundē). Šādi visbiežāk raksturo vēja ātrumu, upes straumes ātrumu. Taču automašīnu ātrumu raksturo pielāgotā vienībā km/h (kilometri stundā). Taču iespējams arī ātrumu raksturot citādi – metri stundā, milimetri sekundē, kilometri minūtē utt.

Piemērs. Pārveidot ātrumu no m/s uz km/h un otrādi!

1. 25 m/s

Lai pārveidotu 25 metrus sekundē uz kilometriem stundā, rīkojas šādi:

Ātrumu (25) dala ar 1000 (jo tik metru ir vienā kilometrā) un reizina ar 3600 (jo tik sekunžu ir vienā stundā) .

Ērtības labad var atcerēties šādu sakarību:

H m/s ir tas pats, kas 3,6H km/h.

2. 70 km/h

Lai pārveidotu 70 kilometrus stundā uz metriem sekundē, rīkojas šādi:

Ātrumu (70) reizina ar 1000 (jo tik metru ir vienā kilometrā), un dala ar 3600 (jo tik sekunžu ir vienā stundā) .

Ērtības labad var atcerēties šādu sakarību:

H km/h ir tas pats, kas m / s
Vai šis atrisināja tavu problēmu?

Pievieno Komentāru