2021. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes


2021. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes. Eksāmens izrēķināts <98%

1.TESTS

1.C
2.B
3.C
4.A
5.A
6.B
7.D
8.C
9.D
10.D
11.C
12.B
13.C
14.D
15.A


 

16.–25. Atbildi izsaki kā naturālu skaitli.

16. Radioaktīvas vielas masu m atkarībā no laika apraksta funkcija , kur ir sākotnējā masa (gramos) un t ir laiks (gados). Aprēķini radioaktīvās vielas masu pēc 900 gadiem, ja sākotnējā masa ir 1000 gramu.

Atbilde: 125g


 

17. Tabulā doti dati par nopirkto biļešu skaitu un to cenu. Nosaki nopirkto biļešu cenas mediānu.

       

Atbilde: EUR 6


 

18. Aprēķini izteiksmes vērtību.

Atbilde: 4


 

19. Aprēķini izteiksmesvērtību.

Atbilde: 4


20. Dots funkcijas y = sin x grafiks. Nosaki sakņu skaitu vienādojumam sin x = 0 intervālā

Atbilde: 3


 

21.

Atbilde: 29


 

22. Taisnas trijstūra prizmas pamatā ir taisnleņķa trijstūris, kura katešu garumi ir 1 cm un 2 cm. Prizmas augstums ir 3 cm. Aprēķini prizmas tilpumu.

Atbilde: 3


 

23. Piramīdas SABCD pamatā ir taisnstūris ABCD. Piramīdas augstums ir SB. Nosaki leņķa SCD lielumu
grādos.

Atbilde: 90 grādi


Lapas: 1 2 3Vai šis atrisināja tavu problēmu?

Pievieno Komentāru