2020. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes


20. Konusa augstums ir 8 cm, bet pamata rādiuss – 6 cm. Aprēķini konusa veidules AB garumu.

Atbilde: 10cm


 

21. Regulāra trijstūra augstuma garums ir 24 cm. Aprēķini ap šo trijstūri apvilktās riņķa līnijas rādiusa
garumu.

Atbilde: 16 cm


 

22.

Atbilde: 108


 

23.

 

Atbilde: 22


 

24. Dots kvadrāts ABCD, kura malas garums ir 6 cm. Punkti M un N izvēlēti tā, ka nogriežņi CM un CN
sadala kvadrātu trīs daļās, kuru laukumi ir vienādi. Nosaki nogriežņa BM garumu.

Atbilde: 4cm


 

25. Cik ir dažādu divciparu skaitļu, kuru pierakstā ir izmantoti cipari 1, 2, 3, 4 un 5, turklāt cipari skaitļa
pierakstā ir dažādi?

5 veidi *4 veidi = 20

Atbilde: 20


 

2. DAĻA

1.uzdevums
Atrisini nevienādību

Atbilde:


 

2. uzdevums

     

Atbilde:


 

3.uzdevums
Atrisini vienādojumu

atbilde grādos:


Lapas: 1 2 3Vai šis atrisināja tavu problēmu?

Pievieno Komentāru