2019. gada 9. klases matemātikas eksāmena atbildes


4. uzdevums

Katlam ir cilindra forma. Tā augstums ir 16,5 cm, bet
pamata diametrs ir 20 cm. Katlā ir izvārīta zupa.
4.1. Aprēķini, cik litru zupas ir katlā, ja no zupas virsmaz līdz katla augšējai malai ir 4 cm.

Aprēķinos izmanto 

4.2. Aprēķini, cik cilvēkiem pietiks zupas, ja katras porcijas lielums būs 0,3 litri.

Tātad zupa pietiks 12 cilvēkiem.


 

5. uzdevums

Atrisini vienādojumu sistēmu:

No otrā vienādojuma: 

To ievieto pirmajā vienādojumā:

Saknes: 

Tagad jāatrod atbilstoši y:

Atbilde: Iegūti divi skaitļu pāri: (7;5) un (-1;13).

Lapas: 1 2 3Vai šis atrisināja tavu problēmu?