2017. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes


2017. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes. Eksāmens izrēķināts <98%

1.TESTS

1.C
2.B
3.A
4.D
5.C
6.D
7.D
8.C
9.B
10.A
11.D
12.C
13.A
14.A
15.B


 

16.–25. Atbildi izsaki kā naturālu skaitli.

16. Sieviešu un vīriešu skaita attiecība uzņēmumā ar 100 nodarbinātajiem ir 1 : 4. Uzņēmuma vadītājs
vēlas, lai šī attiecība būtu 1 : 2. Cik sieviešu vēl jāpieņem darbā, ja zināms, ka neviens nodarbinātais
netiks atlaists?

1 + 4 = 5
100 : 5 = 20 (sievietes)
80 (vīrieši)
x – tik sievietes jāpieņem darbā
(20 + x):80 = 1/2
(20 + x) * 2 = 80 * 1
40 + 20x = 80
20x = 40
x = 20

Atbilde: 20


 

17. Vasaras trīs mēnešos viesnīcas noslogojums ir 90%, decembrī viesnīcas noslogojums ir 70%.
Pārējos astoņos gada mēnešos viesnīcas noslogojums ir 40%. Kāds ir vidējais viesnīcas noslogojums
vienā gada mēnesī? Atbildi izsaki procentos.

(3 * 90 + 70 + 8 * 40) : 12 = 660 : 12 = 55

Atbilde: 55%


 

18. Dots, ka un y = 3x – 1 Aprēķini t vērtību, ja x = 3.

Atbilde: 2


 

19. Aprēķini izteiksmesvērtību.

Atbilde: 8


 

20. Lielākās lodes rādiuss ir 4 reizes garāks nekā mazākās lodes rādiuss. Cik reižu lielākās lodes tilpums ir lielāks nekā mazākās lodes tilpums?

Atbilde: 64


 

21.

Atbilde: 60 grādi


 

22. Cilindrā ievilkts konuss tā, ka to pamati sakrīt, bet konusa virsotne atrodas cilindra otra pamata centrā (sk. attēlu). Cilindra tilpums ir 60. Aprēķini konusa tilpumu.

Atbilde: 20


 

23. Durvju kodu atslēgai ir 8 taustiņi – apzīmēti ar burtu simboliem A, B, C, D, E, F, G, H (sk. att.). Kodu var veidot no 2 dažādiem burtu simboliem. Lai atvērtu durvis, uzstādītajam kodam atbilstošie taustiņi jānospiež vienlaicīgi. Cik dažādu kodu var izveidot (kodi, kas atšķiras tikai ar secību, piemēram, AB un BA, ir vienādi)?

Atbilde: 28


 

24. Bezgalīgi dilstošas ģeometriskās progresijas pirmais loceklis ir 2, bet kvocients . Aprēķini progresijas visu locekļu summu. Ja nepieciešams, informācijas ieguvei izmanto formulu lapu.

Atbilde: 4


 

25. Par kādu daudzskaldni zināms, ka tas ir prizma vai piramīda. Šim daudzskaldnim ir 15 šķautnes. Nosaki tā skaldņu skaitu.

1)Tā nav piramīda, jo piramīdām ir pāra skaits šķautņu.
2)Tā ir piecstūra prizma, kurai ir 7 skaldnes ( 2 pamata un 5 sānu).

Atbilde: 7


Lapas: 1 2 3Vai šis atrisināja tavu problēmu?