2014. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes


2014. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes. Eksāmens izrēķināts <98%

1.TESTS

1.A
2.D
3.B
4.B
5.A
6.C
7.D
8.A
9.C
10.A
11.C
12.C
13.D
14.B
15.D


16.–25. Atbildi izsaki kā naturālu skaitli.

16. Dots, ka t = un y = . Aprēķini t vērtību, ja x = 4.

 
Vai šis atrisināja tavu problēmu?