2018. gada 9. klases Latviešu valodas eksāmena atbildes


2018. gada 9. klases Latviešu valodas eksāmena atbildes. Eksāmens izrēķināts <98%

1.daļa

Lasīšana un valodas sistēmas izpratne

1. uzdevums (4 punkti). Atbildi uz jautājumiem!

1. Kāpēc, tavuprāt E. Veidenbaumu dēvē par ģēniju?

Veidenbaumam bija izcilas darbaspējas.

2. Cik gadu vecumā E.Veidenbaums uzsāka skolas gaitas?

Skolas gaitas viņš uzsāka 11 gadu vecumā.

3. Kuras svešvalodas E. Veidenbauma dzīves laikā sabiedrībā bija aktuālas?

Sabiedrībā bija aktuālas krievu un vācu val.

4. Kas ietekmēja E. Veidenbauma vēlmi izglītoties?

Viņa vēlmi ietekmēja tēva atbalsts.


 

2. uzdevums (2.punkti). Uzraksti divas E. Veidenbauma rakstura īpašības!

Rakstura īpašības Pamatojums
Zinātkārs E.Veidenbaums daudz lasīja, mācījās svešvalodas.
Nesavaldīgs Viņš varēja kļūt ass, varēja sakauties, ja nepatika citu viedoklis.

 

3. uzdevums (2 punkti). Uzraksti, kā skolotājs izrāda savu attieksmi pret E. Veidenbaumu zēnam mācoties Cēsu draudzes skolā! Kāpēc?

Skolotājs nosēdina Eduardu pirmajā solā, jo viņš ir kā paraugs pārējiem.


 

4. uzdevums (1. punkts). Uzraksti trīs priekšmetus, kas atradās E. Veidenbauma darba vietā “Kalāčos”!

  • Grāmatu skapis.
  • Kaste sēdēšanai.
  • Veļas rullis.

 

5. uzdevums (1. punkts). Uzraksti trīs jomas (nozres), kurās E. Veidenbaums pašizglītojās!

  • Dabaszinības.
  • Valodas.
  • Māksla.

 

6. uzdevums (2 punkti). Izraksti no teksta sinonīmu katram dotajam vārdam!

Nasta (2. rindkopa) – Slogs.

Novalkāts (priekšpēdējā rindkopa) – Izdilis.


 

7. uzdevums (2 punkti). Izraksti no teksta 2. rindkopas frazeoloģismu un izskaidro to!

Frazeoloģisms Savilkt jostu ciešāk
Skaidrojums Ekonomēt naudu un pārtiku

 

8. uzdevums (2 punkti). Uzraksti, tavuprāt, galveno problēmu, kas studiju laikā nomāca E. Veidenbaumu! Pamato atbildi!

E.Veidenbaumu nomāca naudas trūkums, jo tas ietekmēja arī viņa veselību un spēju mācīties.


Lapas: 1 2Vai šis atrisināja tavu problēmu?