2014. gada 9. klases matemātikas eksāmena atbildes


2014. gada 9. klases matemātikas eksāmena atbildes.
Eksāmens izrēķināts <98%

2. daļa

1.  uzdevums

Atrisini nevienādību 

Risinājums:


 

2. uzdevums 

Cilinda aksiālšķēlums ABCD ir kvadrāts, kura perimetrs ir 24 cm. Aprēķini cilindra augstumu, pamata rādiusu, cilindra pilnas virsmas augstumu.

Risinājums:


 

3. uzdevums 

Atrisini vienādojumu 

Risinājums:


 

4. uzdevums

Dota izteiksme   kur  Izpildi darbības:

-izteiksmi iekavās pārveido par daļu un iegūtās daļas skaitītājā savelc līdzīgos saskaitāmos;

-sareizini daļas un reizinājumā iegūto daļu saīsini.

Risinājums:


 

5. uzdevums 

d) 


 

6. uzdevums

No pakalna, kura augstums virs jūras līmeņa ir 363 metri, paceļas gaisa balons ar  ātrumu 40 m/min. Vienlaicīgi no 3 metru augstuma virs jūras līmeņa paceļas meteoroloģiskā zonde ar ātrumu 2 m/s. Gaisa balons un meteoroloģiskā zonde pārvietojas tikai vertikāli uz augšu. Pēc cik ilga laika gaisa balons un meteoroloģiskā zonde atradīsies vienādā augstumā?

Risinājums:

2 m/s = 120 m/min .
40 m/min = 2/3 m/s .
363 − 3 = 360m .. tik m gaisa balons ir agstāk nekā zonde.
120 − 40 = 80m .. par tik m zonde pietuvojas minūtē
360 : 80 = 4, 5min

Lapas: 1 2 3Vai šis atrisināja tavu problēmu?

Pievieno Komentāru